laenugraafik

Laenugraafik: annuiteet-, fikseeritud põhiosaga või bulletgraafik?

Milline laenugraafik valida?

Laenugraafik on sama oluline nagu laenu intressimäär ning kuumakse suurus. Erinevaid laenu tagasimaksegraafiku tüüpe on mitu. Iga graafiku tüübi puhul on laenu igakuine kuumakse kui ka kogukulu erinev. Millist graafiku tüüpi eelistada sõltub sellest, kui pikaks ajaks on laenu vaja, millist kuumakse suurust saate lubada ning milline on äriprojekt.

Kõige enam on levinud annuiteet-, fikseeritud (võrdse) põhiosaga ja bulletgraafik.  Vaatame igat graafikut lähemalt. Kõik allolevad graafikud põhinevad samadel tingimustel: laenusumma 100 000 eurot, intressimääraga 5%, perioodiga 10 aastat ja igakuiste maksetega. Lihtsuse mõttes on ühe aasta kuumaksed kokku pandud ühte aastasse.

 

Annuiteetmaksetega laenugraafikAnnuiteetgraafik

Annuiteetgraafikule on iseloomulik see, et laenu igakuine makse on täpselt ühesugune alates tagasimaksete algusest kuni lõpuni. Annuiteetgraafiku puhul väheneb makstav intressiosa iga maksega, samal ajal kui põhiosa suureneb. Intressiosa väheneb seetõttu, et intressi arvestatakse laenu põhiosa jäägilt, kus põhiosa jääk väheneb iga järgmise maksega. Seetõttu makstakse laenu algusajal peamiselt raha kasutamise eest, aga lõpus laenu ennast. Sellist tüüpi laenugraafik saab teoorias olla makstav erinevate perioodide lõikes, kuid levinuimaks variandiks on igakuised võrdsed maksed.

 

Periood Makse kokku € Põhiosa € Intress € Laenujääk €
1 12 950 7 950 5 000 92 050
2 12 950 8 348 4 602 83 702
3 12 950 8 765 4 185 74 936
4 12 950 9 204 3 747 65 733
5 12 950 9 664 3 287 56 069
6 12 950 10 147 2 803 45 922
7 12 950 10 654 2 296 35 267
8 12 950 11 187 1 763 24 080
9 12 950 11 746 1 204 12 334
10 12 950 12 334 617 0
Kokku 129 505 100 000 29 505

 

Fikseeritud põhiosaga laenugraafik

Fikseeritud põhiosaga graafik

Fikseeritud ehk võrdse põhiosaga graafiku juures on laenu põhiosa makse iga kuu täpselt ühesuurune, millele lisandub intressiosa. Võrdse põhiosaga graafiku puhul väheneb intressiosa iga maksega, sest intressi arvestamine toimub samamoodi põhiosa jäägilt. Tänu intressi vähenemisele ja põhiosa fikseeritusele väheneb võrdse põhiosaga graafiku tagasimakse igakuiselt. Kuigi fikseeritud põhiosaga graafiku algusjärgu laenumaksed on suuremad kui annuiteetgraafiku puhul, siis graafiku teises pooles on need väiksemad.

 

Periood Makse kokku € Põhiosa € Intress € Laenujääk €
1 15 000 10 000 5 000 90 000
2 14 500 10 000 4 500 80 000
3 14 000 10 000 4 000 70 000
4 13 500 10 000 3 500 60 000
5 13 000 10 000 3 000 50 000
6 12 500 10 000 2 500 40 000
7 12 000 10 000 2 000 30 000
8 11 500 10 000 1 500 20 000
9 11 000 10 000 1 000 10 000
10 10 500 10 000 500 0
Kokku 127 500 100 000 27 500

 

BulletgraafikBulletgraafik

Bulletgraafiku puhul tasutakse jooksvalt ainult intressi ning laenu põhiosa tagastatakse ühe maksena laenuperioodi lõpus. Teoorias saab bulletlaenu intressi tasuda erinevate perioodide lõikes, kuid levinumateks variantideks on intresside tasumine kuu või kvartali kaupa. Bulletlaenu igakuised intressimaksed on ühesugused, sest laenu põhiosa jääk on alates laenu võtmise hetkest kuni põhiosa tagastuseni ühesugune. Bulletlaenu viimane laenumakse koosneb intressist ja põhiosa maksest. Bulletlaenu alamkategooriaks on täisbullet laen, kus nii kogunenud intress kui ka põhiosa tagastatakse ühe maksena laenuperioodi lõpus.

 

Periood Makse kokku € Põhiosa € Intress € Laenujääk €
1 5 000 0 5 000 100 000
2 5 000 0 5 000 100 000
3 5 000 0 5 000 100 000
4 5 000 0 5 000 100 000
5 5 000 0 5 000 100 000
6 5 000 0 5 000 100 000
7 5 000 0 5 000 100 000
8 5 000 0 5 000 100 000
9 5 000 0 5 000 100 000
10 105 000 100 000 5 000 0
Kokku 150 000 100 000 50 000

 

Kõigil kolmel tagasimaksegraafikul on oma plussid ja miinused. Annuiteetgraafik on parim, kui soovid, et igakuised maksed oleksid kogu perioodi vältel ühesuurusd ja samal ajal vähendad laenu põhiosa. Fikseeritud põhiosaga laenugraafik on sobilik juhul, kui saad alguses lubada suuremaid kuumakseid kui annuiteetgraafiku puhul, vähendades samal ajal ka põhiosa, ning soovid kokku hoida laenu kogukulu pealt. Bulletgraafik sobib lühiajaliste projektide puhul, mille jaoks tänasel päeval omafinantseering puudub, kuid mis toovad lähitulevikus projekti edukast lõppemisest vahendid tagasi, millest laen tagastada – näiteks kinnisvaraarendus. Kui arvestada, et laenu maksmine toimub täpselt graafiku alusel, kuni laenuperioodi lõpuni, on soodsaim laenutüüp fikseeritud põhiosaga laen.

 

Furo koondab enda alla Eesti konkurentsivõimelisemad ja tuntumad alternatiivrahastajad, mis võib olla just sobilik valik Sinu ettevõttele, kui otsid paindlikke tingimusi ja rohkem vastutulelikkust laenuandja osas. 

Alusta tasuta võrdlust SIIT.