KKK

Üldine

Kui suur on furo teenustasu?

Furol puudub teenustasu. Ettevõtja jaoks on furo kasutamine ärilaenu või faktooringu leidmiseks täiesti tasuta.

Finantsasutusi on palju ning samamoodi on ka tingimused erinevad. Furost saad Sa ühe päringuga pakkumised mitmelt erinevalt finantspakkujalt, mille järgi saad valida pakkumise just Sulle sobivamatel tingimustel. Nii säästad nii enda väärtuslikku aega kui ka vaeva.

Ei, furo käsitleb taotluses esitatud andmeid seadusega kooskõlas ning kolmandatel osapooletel puudub andmetele ligipääs.

Alates taotluse tegemisest kuni pakkumiste saamiseni läheb tööpäeviti aega kuni 24 tundi. Seejärel sõltub laenu kättesaamine laenusaaja ja –andja kiirusest. Väikelaenud on võimalik keskmiselt 1-2 tööpäeva ning hüpoteeklaenud 1-2 nädala jooksul kätte saada.

Jah, taotlust saab iga hetk omal soovil tühistada. Sellest tuleks meid lihtsalt teavitada.

Käendus on käendaja lubadus vajaduse korral täita enda või teise ettevõtte (laenusaaja) rahaline kohustus tema eest. Käendus on seega käendaja antud tagatis. Kui laenusaajal tekib võlgnevus laenuandja ees, võidakse nõuda laenusaaja võla tasumist Sinult kui käendajalt.

Väikese (kuni 100 €) maksehäire korral on võimalik käenduse alusel veel laenu saada, kuid ei ole garanteeritud. Sellisel juhul hinnatakse ettevõtte laenuvõimekus personaalselt üle.

Põhjuseid võib olla korraga mitmeid erinevaid, kuid enamlevinud põhjused on järgnevad:

  1. Ettevõttel ja/või ettevõtte omanikul/juhatuse liikmel on kehtivad maksehäired.
  2. Laenu tagatis või käendus ei kata ära küsitavat laenusummat.
  3. Ettevõttel ja/või laenu käendajal on juba suur laenukoormus.
  4. Ettevõttel ja/või ettevõtte omanikul/juhatuse liikmel esineb varasemast asjaolusid, mis takistavad laenu saamast (näiteks kohtutäitur, karistused jne).

Ärilaen

Jah, furo kaudu saab ärilaenu taotleda iga Eesti Äriregistrisse kantud ettevõte. Ettevõtte vanusele, käibele või kasumile ei ole rangeid piire seatud.

Furo kaudu saab ärilaenu taotleda alates 1000 eurost kuni 5 miljonit euroni.

Laenu tagasimaksed tasutakse laenu tagasimaksegraafiku aluselt finantspakkuja juurde, kellega on laenuleping sõlmitud.

Hüpoteek tähendab oma olemuselt, et kinnisvarale või kinnisasjale on notari poolt seatud pant. Hüpoteeklaen on laen selle kinnisvara tagatisel, millele on notari poolt seatud pant. Furo kaudu on ettevõttel võimalik taotleda hüpoteeklaenu nii era- kui ärikinnisvara tagatisel.

Laenu refinantseerimine on oma vana laenu vahetamine sobivamate tingimustega laenu vastu või mitme erineva laenu liitmine üheks nii, et alles jääb vaid üks laenuleping ja kuumakse.

Faktooring

Faktooring on ostjatele esitatud müügiarvete rahastamine. Faktooringuteenus võimaldab ostjatelt tulevikus laekuvate arvete eest saadava raha varem kätte saada.

Kui faktooringupakkujaga on kehtiv leping ning arve on ostja ja müüja poolt kinnitatud, siis raha laekumine võtab keskmiselt 1-2 tööpäeva.

Sellisel juhul oleneb, kas faktooringuleping on regressiga või regressita. Regressiga lepingu puhul tekib faktooringufirmal õigus tasumata arve sulle tagasi müüa ja nii on kohustus tasumata arve enda vahenditest tagastada. Kui regressiga leping sisaldab krediidikindlustust, siis katab kindlustus teatud summa ulatuses selle nõude. Regressita faktooringulepingu puhul ei teki faktooringufirmal õigust arve sulle tagasi müüa, kui ostja seda ei tasu. Samas regressita lepingu puhul on tõenäosus väiksem, et ostja jätab arve tasumata.

Ei, faktoorida saab eurodes esitatud arveid.